Потпредседници
0
0
0
s2smodern

ПОТПРЕДСЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО ЗА СРБИЈУ

 

- Миодраг Ђидић, потпредседник ЗЗС;

Потпредседници ЗЗС изабрани су на I изборној Скупштини ЗЗС одржаној 15. марта 2015. године у Београду.

 

ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ЗЗС - ПОТПРЕДСЕДНИЦИ/ЦЕ

Потпредседници/е

Члан 35.

Заједно за Србију има потпредседнике/це, чији број се одређује одлуком Главног одбора.

Мандат потпредседника/це траје четири године.

Потпредседнику/ци престаје мандат пре истека времена на које је изабран/на: 

1. подношењем оставке Главном одбору или Скупштини Странке; 

2. разрешењем; 

3. избором нових потпредседника/ца; 

4. престанком чланства у Странци; 

Избор и престанак мандата потредседника/ца Странке ближе се уређује Пословником Скупштине и Правилником о изборима .

Одлуку о непосредним изборима за потпредседнике/це доноси Главни одбор.

 

Члан 36.

Потпредседници/е Странке су задужени/е за остваривање политике Странке у појединим областима Програма Странке.

Потпредседници/е Странке помажу председнику/ци у обављању његових/њених послова.

Потпредседници/е за свој рад одговарају Председнику/ци Странке, Главном одбору и Скупштини.

© 2013-2021 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |