Председништво
0
0
0
s2smodern

ПРЕДСЕДНИШТВО СТРАНКЕ ЗАЈЕДНО ЗА СРБИЈУ

- Небојша Зеленовић, председник ЗЗС

- Душан Петровић, председник Политичког савета ЗЗС;

- Миодраг Ђидић, потпредседник ЗЗС;

- мр Срђан Срећковић, потпредседник ЗЗС;

- Зоран Петров, генерални секретар ЗЗС;

- председник/ца Регионалног одбора за Београд;

- председник/ца Регионалног одбора за Војводину;

- председник/ца Регионалног одбора за Ужу Србију;

- председник/ца Извршног одбора ЗЗС;

 

 

ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ЗЗС - ПРЕДСЕДНИШТВО СТРАНКЕ

Председништво Странке

Члан 37.

Председништво странке чине: 

1.Председник/ца Странке; 

2.Потпредседници/е Странке; 

3.Председници/е регионалних одбора;

4.Председник/ца Извршног одбора; 

5.Генерални/а секретар/ка;

6.Председник/ца Политичког савета. 

Председништво има секретара, кога бира на предлог Председника.

Седницама Председништва могу присуствовати и друга лица по позиву, а у складу са Пословником о раду Председништва.

 

Члан 38.

Председништво Странке:

1.утврђује и води политику Странке између два заседања Главног одбора; 

2. доноси одлуку о годишњем финансијском плану најкасније до 31.12. текуће године за идућу годину; 

3.бира и разрешава секретара/ку Председништва; 

4.формира савете, радне групе и комисије; 

5.именује чланове Стручних савета;

6.располаже непокретном имовином Странке 

7.доноси Пословник о раду Председништва; 

8.обавља и друге послове које му повери Главни одбор и  сазива седнице Главног одбора. 

Председништво заседа најмање једном месечно.

 

Члан 39.

Начин рада и одлучивања, као и друга питања од значаја за рад Председништва и уређују се Пословником о раду Председништва.

© 2013-2021 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |