Izvršni odbor
0
0
0
s2smodern

IZVOD IZ STATUTA ZZS - IZVRŠNI ODBOR                                                                                                                                              

Izvršni odbor

Član 47.

Izvršni odbor je izvršno-politički organ Kongresa gradova i Senata.

Mandat Izvršnog odbora traje 4 godine.

Izvršni odbor čine predsednik/ca, potpredsednici/ce i članovi/ce.

Kongres gradova glasa o predlogu sastava Izvršnog odbora u celini. Ukoliko predlog ne dobije većinu glasova prisutnih članova/ica Kongresa gradova, Predsednik/ca je dužan da predloži novog mandatara na sledećoj sednici Kongresa gradova.

Ukoliko predsednik/ca Izvršnog odbora podnese ostavku ili iz drugog razloga trajno nije u mogućnosti da obavlja dužnost, potpredsednik/ca Izvršnog odbora, koga/ju odrede članovi/ice, je dužan/a da vodi poslove Izvršnog odbora do izbora novog, a najduže do prve naredne sednice Kongresa gradova.

Predsednik/ca Izvršnog odbora može predložiti razrešenje dužnosti člana/ice Izvršnog odbora Kongresu gradova.

Senat ili trećina članova Kongresa gradova mogu postaviti pitanje poverenja Izvršnom odboru. U tom slučaju se zakazuje sednica Kongresa gradova, a najkasnije 30 dana od dana kada je podnet predlog, na kojoj će se raspravljati i odlučivati o ovom predlogu.

 

Član 48.

Izvršni odbor:

 1. odgovara za sprovođenje odluka Kongresa gradova i Senata;
 2. odlučuje o pitanjima organizacije rada Stranke;
 3. raspravlja o oblicima organizovanja u Stranci;
 4. ukoliko predizbori nisu održani potvrđuje liste kandidata/kinja za opštinske i gradske odbornike/ce i pokrajinske poslanike/ice;
 5. prati, analizira i usklađuje rad lokalnih organa Stranke i organa lokalne samouprave i predlaže mere;
 6. odlučuje o osnivanju odbora u zemlji i inostranstvu;
 7. raspušta organe lokalne organizacije i imenuje poverenike/ce;
 8. stara se o regularnosti izbornog procesa u lokalnim organizacijama u skladu sa Pravilnikom o izborima u Zajedno za Srbiju koji usvaja Kongres gradova;
 9. vodi disciplinski postupak u prvom stepenu kada se postupak vodi protiv članova organa Stranke iz člana 26. ovog Statuta;
 10. podnosi izveštaj o radu Kongresu gradova najmanje jednom godišnje;
 11. donosi Poslovnik o svom radu;
 12. obavlja i druge poslove koje mu povere Kongres gradova i Senat;
 13. može sazvati sednicu bilo kog organa lokalne organizacije.
© 2013-2021 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |